Betaling

Find spørgsmål og svar vedrørende betalinger, gebyrer og genåbning af strømmen.

Betaling

Du tilmelder dig automatisk kortbetaling i Selvbetjeningen under "Min profil/Mine oplysninger".

Du kan tilmelde din regning til Betalingsservice i din bank eller på netbank, når du indbetaler dit girokort, eller i selvbetjeningen under "Min profil/Mine oplysninger".

Vær opmærksom på, at din regning først bliver betalt via Betalingsservice, når den fremgår af din betalingsoversigt. Der er et betalingsgebyr på 6,50 kr. pr. regning, du betaler med Betalingsservice. 

Du tilmelder dig MobilePay betalingsaftale i Selvbetjeningen under "Min profil/Mine oplysninger".

Hvis du overskrider sidste betalingsdato for regningen, får du en betalingspåmindelse med ny betalingsfrist.

Overskrider du sidste betalingsdato på påmindelsen, sender vi rykker med ny betalingsfrist. Udsendelse af betalingspåmindelse og rykker medfører gebyr og renter efter gældende regler.

Overskrider du sidste betalingsdato på rykkeren, afbryder vi forsyningen. Genåbning sker, når restancen samt lukke- og genåbningsomkostninger er betalt til TREFOR Vand/TREFOR Varme.

Med MobilePay betalingsaftale og automatisk kortbetaling undgår du at komme til at betale din regning for sent og blive opkrævet gebyr.

Der tilskrives renter og for hver betalingspåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,-

Hos TREFOR har vi månedlig betaling, derfor tilbyder vi ikke afdragsordninger. 

Vær opmærksom på, at der tilskrives renter og gebyrer ved overskredet betalingsfrist.

Vi opkræver ikke forudbetaling, når du har en fjernaflæst måler. Du betaler kun for dit faktiske forbrug. Derfor vil regningernes beløb også svinge fra måned til måned.

Har du fået lukket for strømmen, skal du kontakte din elleverandør for at få genåbnet.